طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با بى سیم تلگراف مخابره کردن به انگلیسی با بى سیم تلگراف مخابره کردن یعنی چه

با بى سیم تلگراف مخابره کردن

wireless

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها