طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تاثیر میدانى به انگلیسی با تاثیر میدانى یعنی چه

با تاثیر میدانى

field effect

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها