معنی و ترجمه کلمه با تبر قطع کردن یا بریدن به انگلیسی با تبر قطع کردن یا بریدن یعنی چه

با تبر قطع کردن یا بریدن

ax
axe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها