طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تردید به انگلیسی با تردید یعنی چه

با تردید

waveringly

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها