طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تسمه آویختن به انگلیسی با تسمه آویختن یعنی چه

با تسمه آویختن

strap

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها