طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تشریفات به انگلیسی با تشریفات یعنی چه

با تشریفات

solemn

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها