طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تعداد زیادتر تفوق یافتن بر به انگلیسی با تعداد زیادتر تفوق یافتن بر یعنی چه

با تعداد زیادتر تفوق یافتن بر

outnumber

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها