معنی و ترجمه کلمه با تعداد زیادتر تفوق یافتن بر به انگلیسی با تعداد زیادتر تفوق یافتن بر یعنی چه

با تعداد زیادتر تفوق یافتن بر

outnumber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها