طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تعرض و نکوهش گفتن به انگلیسی با تعرض و نکوهش گفتن یعنی چه

با تعرض و نکوهش گفتن

remonstrate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها