طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تعین ناقص به انگلیسی با تعین ناقص یعنی چه

با تعین ناقص

incompletly specified

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها