طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تقوا به انگلیسی با تقوا یعنی چه

با تقوا

virtuous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها