طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تلمبه باد کردن به انگلیسی با تلمبه باد کردن یعنی چه

با تلمبه باد کردن

pump

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها