طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تمسخر بیان کردن به انگلیسی با تمسخر بیان کردن یعنی چه

با تمسخر بیان کردن

sneer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها