طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تنفر به انگلیسی با تنفر یعنی چه

با تنفر

abhorrently
loathly

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها