معنی و ترجمه کلمه با تنگ بستن به انگلیسی با تنگ بستن یعنی چه

با تنگ بستن

girth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها