طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تنگ محکم کردن به انگلیسی با تنگ محکم کردن یعنی چه

با تنگ محکم کردن

girt

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها