طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تهور به انگلیسی با تهور یعنی چه

با تهور

venturesome

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها