طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با تور محکم بسته شده به انگلیسی با تور محکم بسته شده یعنی چه

با تور محکم بسته شده

straightlaced
straitlaced

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها