طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با جاده صاف کن جاده را صاف کردن به انگلیسی با جاده صاف کن جاده را صاف کردن یعنی چه

با جاده صاف کن جاده را صاف کردن

steamroller

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها