طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با جرات گفتن به انگلیسی با جرات گفتن یعنی چه

با جرات گفتن

daresay

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها