طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با جریان روب مشترک به انگلیسی با جریان روب مشترک یعنی چه

با جریان روب مشترک

common collector

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها