طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با جلال به انگلیسی با جلال یعنی چه

با جلال

splendid
splendidly

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها