معنی و ترجمه کلمه با حالت حمله به انگلیسی با حالت حمله یعنی چه

با حالت حمله

atilt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها