طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با حال خمیازه سخن گفتن به انگلیسی با حال خمیازه سخن گفتن یعنی چه

با حال خمیازه سخن گفتن

yawn

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها