طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با حدیده و قلاویز رزوه کردن به انگلیسی با حدیده و قلاویز رزوه کردن یعنی چه

با حدیده و قلاویز رزوه کردن

die

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها