معنی و ترجمه کلمه با حدیده و قلاویز رزوه کردن به انگلیسی با حدیده و قلاویز رزوه کردن یعنی چه

با حدیده و قلاویز رزوه کردن

die

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها