معنی و ترجمه کلمه با حرارت زیاد به انگلیسی با حرارت زیاد یعنی چه

با حرارت زیاد

vehement
vehemently

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها