طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با حرارت علیه کسى صحبت کردن به انگلیسی با حرارت علیه کسى صحبت کردن یعنی چه

با حرارت علیه کسى صحبت کردن

declaim

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها