معنی و ترجمه کلمه با حساسیت نورى به انگلیسی با حساسیت نورى یعنی چه

با حساسیت نورى

light sensitive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها