طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با حوصله به انگلیسی با حوصله یعنی چه

با حوصله

forbearing
meek
self contained

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها