طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با حیله به دست آوردن به انگلیسی با حیله به دست آوردن یعنی چه

با حیله به دست آوردن

finagle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها