معنی و ترجمه کلمه با حیله پیش دستى کردن به انگلیسی با حیله پیش دستى کردن یعنی چه

با حیله پیش دستى کردن

circumvent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها