طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خاصیت چکش خوارى به انگلیسی با خاصیت چکش خوارى یعنی چه

با خاصیت چکش خوارى

malleability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها