معنی و ترجمه کلمه با خاک ریز محصور کردن به انگلیسی با خاک ریز محصور کردن یعنی چه

با خاک ریز محصور کردن

mound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها