طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خاک پوشاندن به انگلیسی با خاک پوشاندن یعنی چه

با خاک پوشاندن

earth

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها