طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خبر به انگلیسی با خبر یعنی چه

با خبر

acquainted
au courant
aware
cognizant
conscious

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها