معنی و ترجمه کلمه با خرد به انگلیسی با خرد یعنی چه

با خرد

discreet
sophy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها