طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خرد به انگلیسی با خرد یعنی چه

با خرد

discreet
sophy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها