طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خستگى راه رفتن به انگلیسی با خستگى راه رفتن یعنی چه

با خستگى راه رفتن

trudge

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها