طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خشم ادا کردن به انگلیسی با خشم ادا کردن یعنی چه

با خشم ادا کردن

sputter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها