معنی و ترجمه کلمه با خشم ادا کردن به انگلیسی با خشم ادا کردن یعنی چه

با خشم ادا کردن

sputter

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها