طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خشم سخن گفتن به انگلیسی با خشم سخن گفتن یعنی چه

با خشم سخن گفتن

sputter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها