طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خشونت اداره کردن به انگلیسی با خشونت اداره کردن یعنی چه

با خشونت اداره کردن

manhandle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها