معنی و ترجمه کلمه با خشونت کشتن به انگلیسی با خشونت کشتن یعنی چه

با خشونت کشتن

slay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها