طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خشونت به انگلیسی با خشونت یعنی چه

با خشونت

roughish
vengeful

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها