طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خصومت رو به رو شدن به انگلیسی با خصومت رو به رو شدن یعنی چه

با خصومت رو به رو شدن

rencontre
rencounter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها