طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خط پیوند چسبانیدن به انگلیسی با خط پیوند چسبانیدن یعنی چه

با خط پیوند چسبانیدن

hyphenate
hyphenize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها