معنی و ترجمه کلمه با خلال پاک کردن به انگلیسی با خلال پاک کردن یعنی چه

با خلال پاک کردن

pick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها