معنی و ترجمه کلمه با خمپاره زدن به انگلیسی با خمپاره زدن یعنی چه

با خمپاره زدن

mortar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها