طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با خنده اظهار داشتن به انگلیسی با خنده اظهار داشتن یعنی چه

با خنده اظهار داشتن

giggle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها