معنی و ترجمه کلمه با خودخواهى و بیرحمى به انگلیسی با خودخواهى و بیرحمى یعنی چه

با خودخواهى و بیرحمى

dog eat dog

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها