معنی و ترجمه کلمه با دانستگى به انگلیسی با دانستگى یعنی چه

با دانستگى

advisedly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها