طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با درازاى ثابت به انگلیسی با درازاى ثابت یعنی چه

با درازاى ثابت

fixed length

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها