طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با درازاى متغییر به انگلیسی با درازاى متغییر یعنی چه

با درازاى متغییر

variable length

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها